به گزارش روابط عمومی :

در جلسه شورای اسلامی شهر با شهردار و کارشناسان شهرداری که به بررسی روند اجرای دولت الکترونیک اختصاص داشت، شهردار از رونمایی اپلیکیشن شهرداری در طی ماه آتی خبر داد.
در ادامه جلسه مهندس غفوری گزارش کاملی از روند الکترونیکی شدن کارها در شهرداری ارائه نمود.
شایان ذکر است در حال حاضر پرداخت عوارض در شهرداری فاضل آباد بصورت الکترونیکی انجام میپذیرد.

 

 

 

خدمات الکترونیک

برو بالا

Template Design:Dima Group